Senior beleidsadviseur informatiesamenleving (32 uur)

Je bent een senior beleidsadviseur met ervaring met digitale transities en het begeleiden van wet- en regelgevingstrajecten op het gebied van informatiesamenleving binnen een overheidsorganisatie.

Projectleider Sturing, Risk & Control (24 uur)

Je bent een projectleider met ervaring binnen een grote overheidsorganisatie (+1.000 medewerkers) en kennis van de privacywetgeving, met name de Wet politiegegevens (Wpg) en AVG, en tevens van de Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet.

Projectondersteuner vastgoed (24 uur)

Je bent een projectondersteuner met ervaring met verslaglegging, agendabeheer en het bewaken van actielijsten en planningsoverzichten binnen vastgoedprojecten.

Adviseur compliancy (36 uur)

Je bent een adviseur compliancy met ervaring met het doorvoeren van ontwikkelingen op het gebied van privacy binnen een grote overheidsorganisatie (meer dan 1.000 medewerkers).