Projectleider ICT (40 uur)

Je bent een projectleider ICT met ervaring met het opstellen en beheersen van kostenramingen binnen softwareontwikkelingsprojecten van bij voorkeur een overheidsinstantie.

Implementatieadviseur (36 uur)

Je bent een implementatieadviseur met ervaring met complexe projecten of programma’s met een informatietechnologiecomponent, bij voorkeur uitgevoerd bij of voor de overheid.

Programmamanager jeugd (24-32 uur)

Je bent een programmamanager jeugd met ervaring met de besluitvorming in een intergemeentelijk landschap met een complex bestuurlijke context.

Adviseur planmatig onderhoud (36 uur)

Je bent een adviseur planmatig onderhoud met ervaring met de inhuur en aansturing van externe uitvoeringscapaciteit en meerjarenonderhoudsplanningen en -systemen binnen de publieke sector.

Procesbegeleider informatieveiligheid (32 uur)

Je bent een procesbegeleider met ervaring met het adviseren over veranderprocessen en het opzetten van projecten op het gebied van informatieveiligheid, bij voorkeur binnen een gemeente.

Teamleider DIV (36 uur)

Je bent een teamleider met ervaring met teamontwikkeling en het aansturen van verschillende teams, bij voorkeur binnen het vakgebied DIV.