Adviseur planmatig onderhoud (36 uur) 18497

Je bent een adviseur planmatig onderhoud met ervaring met de inhuur en aansturing van externe uitvoeringscapaciteit en meerjarenonderhoudsplanningen en -systemen binnen de publieke sector.

Omschrijving van de opdrachtgever:
Onze opdrachtgever, een grote overheidsorganisatie, is op zoek naar een adviseur planmatig onderhoud voor het team Technisch Beheer van de sector Huisvesting. De sector Huisvesting is verantwoordelijk voor het faciliteren van de organisatie bij de realisatie van de huisvestingsbehoefte op functioneel, financieel en technisch gebied. Het team Technisch Beheer heeft het doel om de huisvestingsportefeuille van de organisatie te onderhouden en in stand te houden. Het team heeft een regieteam ingericht binnen de 3 verzorgingsgebieden (Noord-Oost Midden, Noord-West en Zuid) voor het (laten) uitvoeren van het onderhoud aan objecten. De functie betreft een mobiele functie, dat wil zeggen dat je overwegend in de eenheden zult werken, bij en met de regionale teams Facility Services.

Wat ga je doen:

 • Je fungeert als de regisseur ten behoeve van de uitvoering van het planmatig onderhoud aan de panden en installaties.
 • Je analyseert het jaarplan en maakt een logische uitvoeringsclustering en –planning per gebouw en installatieonderdeel, in overleg met de collega’s binnen de teams Technisch Beheer en Facility Services.
 • Je draagt ervoor zorg dat de uitvoerende facilitaire teams de werkzaamheden binnen het plan en budget uitvoeren.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhuur en aansturing van de flexpoolers.
 • Je rapporteert over de voortgang aan de coördinator van het team en de portefeuillehouder of themahouder Huisvesting van het team.
 • Je organiseert en realiseert de jaarschijf Planmatig Onderhoud (afgeleid van het meerjarenonderhoudsplanning) binnen de planning en het budget.
 • Je fungeert als het eerste aanspreekpunt van het team Technisch Beheer bij vragen over onderhoudswerkzaamheden.
 • Je beoordeelt en accordeert mutaties in het vastgestelde onderhoudsjaarplan.
 • Je signaleert tijdig (dreigende) knelpunten in de uitvoering van de jaarschijf Planmatig Onderhoud.
 • Je draagt zorg voor het doelmatig samenvoegen en aanbesteden van onderhoudsregels uit de jaarschijf Planmatig Onderhoud voor gelijksoortige gebouwonderdelen of installaties naar 1 project (samen met de technisch adviseur).
 • Je wijst projectleiders toe aan de samengestelde onderhoudsprojecten op basis van beschikbare capaciteit en in overleg met de collega’s huisvesting.
 • Je draagt zorg voor het (laten) maken van werkomschrijvingen en bestekken.
 • Je adviseert over en stuurt op het uitvragen en beoordelen van offertes voor het planmatig onderhoud, waaronder mini-competities en meervoudig onderhandse aanbestedingstrajecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van uitvoerings- en adviesopdrachten.
 • Je adviseert over en stuurt op het organiseren van opleveringen.
 • Je organiseert voortgangsoverleggen en adviseert de coördinator en de portefeuillehouder / themahouder van het regionale team over bijstuurmaatregelen.
 • Je adviseert over en stuurt op het organiseren en actueel houden van technische documenten in regionale huisvestingsarchieven.
 • Je stuurt op het in toenemende mate werken volgens uniforme richtlijnen en werkinstructies ten behoeve van het realiseren van de jaarschijven Planmatig Onderhoud.

Wij vragen:

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van techniek.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als projectleider / opdrachtgever van technische onderhoudswerkzaamheden waarbij je verantwoordelijk bent geweest voor de inhuur en aansturing van externe uitvoeringscapaciteit.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met meerjarenonderhoudsplanningen en –systemen.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan binnen de publieke sector (in dienst of ingehuurd).
 • Je hebt bij voorkeur:
  • aantoonbare werkervaring met het adviseren op het gebied van huisvesting en vastgoed.
  • aantoonbare werkervaring met de wettelijke kaders en richtlijnen ten aanzien van het beheer van gebouwen.
  • aantoonbare werkervaring met het maken van werkomschrijvingen en bestekken.
  • aantoonbare werkervaring met het opstellen van voortgangsrapportages per kwartaal.

Standplaats:
Rotterdam of Zwolle

Wij bieden:
De functie is per 17 december beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2019, met een optie tot verlenging (12 maanden). Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Ja, ik ben geïnteresseerd!
Reageer vóór maandag 22 oktober aanstaande en stuur je cv naar info@pia.nl of klik op Solliciteren. Ons referentienummer is 18497. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Raimond Boer op 078-6182212.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen