Senior projectleider inkoop / contractmanagement (40 uur) 18488

Je bent een senior projectleider met ervaring met leveranciers- en contractmanagement en het collectief inkopen van ICT-producten en ICT-diensten voor een collectief van gemeenten.

Omschrijving van de opdrachtgever:
Onze opdrachtgever, een organisatie die gemeenten ondersteunt bij het verbeteren van hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers, is op zoek naar een senior projectleider inkoop / contractmanagement voor de unit Infrastructuur en Collectieve Inkoop. Binnen de unit wordt uitvoering gegeven aan projecten die in samenhang leiden tot een ICT-dienstenportfolio aan gemeenten. De projecten zijn overwegend collectieve inkoopprojecten waar het merendeel van de gemeenten aan deelneemt. De inkoop richt zich zoveel mogelijk op het verwerven van standaardproducten en diensten uit de markt. Het Servicecentrum Gemeenten is als onderdeel van de unit verantwoordelijk voor het beheren van het dienstenportfolio en daarmee voor het contractmanagement en leveranciersmanagement. Het doel van de opdracht is tweeledig. Enerzijds het organiseren van de samenhang tussen bestaande producten en diensten, de lopende inkoopprojecten en de nog geplande inkoopprojecten en het borgen van de kwaliteit door invloed uit te oefenen op alle aspecten van deze projecten, van de markt / inkoopstrategie tot en met het proces van aanbesteden. Anderzijds heeft deze opdracht tot doel om het contract- en leveranciersmanagement dusdanig in samenhang te organiseren en in te bedden in het Servicecentrum dat voor gemeenten een homogene ondersteuning ontstaat en tussen de opdrachtgever en leveranciers een productieve klant-leveranciersrelatie.

Wat ga je doen:

 • Je geeft sturing aan het portfoliomanagement met samenwerkende gemeenten op inkoopgebied en de marktpartijen die binnen dit segment actief zijn.
 • Je brengt de markt- en aanbestedingsstrategieën met elkaar in samenhang, zodat op lange termijn een houdbaar dienstenportfolio gerealiseerd wordt en op basis hiervan invloed kan worden uitgeoefend op onder andere de aanbestedingsteams.
 • Je stuurt alle stappen en (deel)producten van het aanbestedingsproces inhoudelijk aan, van algemeen functionele beschrijvingen tot en met het bestek, de nota’s van inlichtingen en in voorkomende gevallen bezwaarprocedures.
 • Je bent verantwoordelijk voor het inrichten van het leveranciers- en contractmanagement zodat binnen de serviceorganisatie voldaan wordt aan de verwachtingen die gemeenten hebben bij de operational excellence.

Wij vragen:

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van inkoop.
 • Je hebt bij voorkeur:
  • ervaring als resultaatverantwoordelijke voor collectieve inkoopprojecten van gemeenten.
  • ervaring als leidinggevende van inkoopteams en contractmanagers.
  • kennis van en ervaring bij een organisatie die voor een collectief van gemeenten werkt (belangenverenigingen, inkoopcombinaties, shared service centers).
  • kennis van en ervaring met het collectief inkopen van ICT-producten en ICT-diensten voor een collectief van gemeenten.
  • ervaring met het adviseren van gemeenten over portfoliomanagement op basis van kennis van het aanbod van ICT-producten en ICT-diensten, de manier waarop deze worden ingezet voor de ondersteuning van processen en bijbehorende leverings- en contractvormen.
  • ervaring met overtuigen op alle niveaus van besluitvorming binnen gemeenten, van wethouder, gemeentesecretaris tot aan de operationeel verantwoordelijken en het op verzoek afgeven van referenties.
  • ruime ervaring met Europees aanbesteden en daarmee samenhangende wet- en regelgeving.
  • diepgaande kennis van en ervaring met samenwerkende gemeenten op inkoopgebied en de marktpartijen die binnen dit segment actief zijn en het sturen van het portfoliomanagement.

Standplaats:
Den Haag

Wij bieden:
De functie is per 1 november beschikbaar voor maximaal 40 uur per week. Deze functie is op projectbasis voor ten minste 3 maanden, met een optie tot verlenging (telkens voor 3 maanden). Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Ja, ik ben geïnteresseerd!
Reageer vóór vrijdag 19 oktober aanstaande en stuur je cv naar info@pia.nl of klik op Solliciteren. Ons referentienummer is 18488. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Dyonne de Graaf op 078-6182212.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen