Senior procesconsultant (32-36 uur)

Je bent een senior procesconsultant met ervaring met procesoptimalisaties binnen logistieke en financiële omgevingen in combinatie met digitalisering.

Docent politievrijwilligers (8 uur)

Je bent een docent met ervaring met het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijs aan vrijwilligers binnen bij voorkeur de strafrechtketen.

Financieel adviseur / controller (32 uur)

Je bent een financieel adviseur / controller met ervaring op het gebied van gemeentefinanciën binnen het sociaal domein (werk en inkomen).

Controller personeelsplanning (30 uur)

Je bent een controller / personeelsplanner met ervaring met het voeren van behoeftegesprekken met leidinggevenden en het opzetten van prognosemodellen binnen bezettingsvraagstukken.