Planner huisvesting (24 uur)

Je bent een planner huisvesting met ervaring met MS Projects en het op- / bijstellen van projectplanningen binnen bouw- / civiele projecten van bij voorkeur een overheidsorganisatie.

Implementatieleider procesverbetering

Je bent een implementatieleider met ervaring met Lean Six Sigma en het begeleiden van verandertrajecten omtrent procesverbetering binnen bij voorkeur een overheidsorganisatie.

HR-adviseur (32 uur)

Je bent een HR-adviseur met ervaring met het opzetten, begeleiden en uitvoeren van HR-activiteiten (zoals beleidsplannen) en het ontwikkelen van een strategische personeelsplanning.

Strategisch P&O-adviseur (25 uur)

Je bent een strategisch P&O-adviseur met ervaring met strategische P&O-werkzaamheden, organisatieontwikkeling en verandertrajecten in een politiek-bestuurlijke omgeving.