Senior beleidsadviseur informatiesamenleving (32 uur)

Je bent een senior beleidsadviseur met ervaring met digitale transities en het begeleiden van wet- en regelgevingstrajecten op het gebied van informatiesamenleving binnen een overheidsorganisatie.

Adviseur compliancy (36 uur)

Je bent een adviseur compliancy met ervaring met het doorvoeren van ontwikkelingen op het gebied van privacy binnen een grote overheidsorganisatie (meer dan 1.000 medewerkers).

Onderzoeker (32-36 uur)

Je bent een onderzoeker met ervaring met het analyseren van (financiële) gegevens en het gebruik van open en gesloten bronnen.

HR-adviseur performance (40 uur)

Je bent een HR-adviseur met ervaring met het adviseren over en ondersteunen op het gebied van performancemanagement en het begeleiden van de performancecasuïstiek.

Projectleider / Inkoper (32 uur)

Je bent een projectleider / inkoper met ervaring met het zelfstandig uitvoeren van gemeentelijke inkooptrajecten en aanbestedingstrajecten, bij voorkeur op het gebied van wagenparkbeheer.