Senior procesconsultant (32-36 uur)

Je bent een senior procesconsultant met ervaring met procesoptimalisaties binnen logistieke en financiële omgevingen in combinatie met digitalisering.

Projectmanager stadskantoor (24 uur)

Je bent een projectmanager met ervaring met het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed en gemeentelijke huisvesting en het aansturen van teams binnen een gemeente.

Projectmanager herhuisvesting (18 uur)

Je bent een projectmanager herhuisvesting met ervaring met integraal, coördinerend projectmanagerschap binnen grote gemeentelijke (her)huisvestingsprojecten.

Onderwijskundige (36 uur)

Je bent een onderwijskundige met ervaring met de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de toetsen in het hoger beroepsonderwijs.

Docent politievrijwilligers (8 uur)

Je bent een docent met ervaring met het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijs aan vrijwilligers binnen bij voorkeur de strafrechtketen.

Financieel adviseur / controller (32 uur)

Je bent een financieel adviseur / controller met ervaring op het gebied van gemeentefinanciën binnen het sociaal domein (werk en inkomen).