Accountmanager (32 uur)

Je bent een accountmanager met ervaring met de inrichting en uitvoering van gemeentelijke werkprocessen en de implementatie van verandertrajecten binnen gemeentelijke organisaties.

Privacybeheerder (18 uur)

Je bent een privacybeheerder met ervaring met privacybescherming en de uitvoering en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen een gemeente.

Beheerder historisch archief (20-32 uur)

Je bent een beheerder / medewerker historisch archief met ervaring met het opzetten en bijhouden van administraties en het inzichtelijk maken van klantinformatie, bij voorkeur bij een archiefdienst.