Projectleider basisregistraties en geo-informatie (32 uur) 18674

Je bent een manager, projectleider en/of adviseur met ervaring op het gebied van vraagstukken rondom basisregistraties / geo-informatie binnen een gemeentelijke organisatie.

Omschrijving van de opdrachtgever:
Onze opdrachtgever, een organisatie die gemeenten ondersteunt bij het verbeteren van hun dienstverlening, is op zoek naar een projectleider basisregistraties en geo-informatie. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen dienen te ondersteunen. Het gaat om verschillende losse componenten op het gebied van onder meer digitale identiteit, toegangsdiensten, basisregistraties en uitwisselingsstandaarden. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan. Daarom is het verder doorontwikkelen van deze componenten erg belangrijk. Hiervoor zijn zij op zoek naar een projectleider.

Wat ga je doen:

 • Je levert een bijdrage aan de strategische en tactische beleidsvorming rondom de dossiers basisregistraties en geo-informatie.
 • Je informeert de gemeentelijke vertegenwoordigers over het beleid in de strategische en tactische gremia rond de dossiers basisregistraties en geo-informatie.
 • Je neemt deel aan de overleggen rondom de ontwikkeling en het gebruik van basisregistraties en geo-informatie en je informeert de vertegenwoordigers in de andere overleggen over relevante ontwikkelingen en standpunten.
 • Je bouwt en onderhoudt een strategische en tactische regie-organisatie op basisregistraties en geo-informatie ten behoeve van gerichte doorontwikkeling (vraagarticulatie en -sturing) van deze onderwerpen.
 • Je geeft vorm aan een programma rondom de ontwikkeling van een objectenregistratie, waarbij rekening moet worden gehouden met de aansluiting hiervan op een interbestuurlijk programma, een veelheid aan partijen met tegengestelde belangen, een complexe inhoudelijke materie, aanzienlijke financiële consequenties.
 • Je doet voorstellen voor uit te voeren projecten zodat besluitvormende gremia beslissingen kunnen nemen over de opstart, faseovergangen en afronding van projecten als onderdeel van het behalen van de strategische doelstellingen van het programma, en verzorgt de begeleiding en de sturing van het procesverloop van de besluitvorming.
 • Je stuurt de projectleiders aan voor de verschillende uitgevoerde projecten binnen de dossiers basisregistraties en geo-informatie en de programmatische context.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opleveren van onderdelen van (jaar)plannen en maandelijkse voortgangsrapportages ten aanzien van de dossiers basisregistraties en geo-informatie en het zorgen voor tijdige beschikbaarheid van benodigde expertise.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk binnen gemeente, gemeentelijke koepelverenigingen, medeoverheden en beheerorganisaties.

Wij vragen:

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding en 5 jaar werkervaring op wo-niveau.
 • Je hebt bij voorkeur:
  • minimaal 3 jaar ervaring als projectleider, regisseur of coördinator met het aansturen van complexe projecten in een continu veranderende omgeving met veel in- en externe betrokkenen, een interbestuurlijke omgeving waarin meerdere organisaties zijn betrokken en/of complexe omgevingen binnen een collectief gemeentelijke context, opgedaan in de afgelopen 7 jaar.
  • minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende van samengestelde teams van professionals op hbo- en wo-niveau vanuit verschillende disciplines en/of vaardigheden, opgedaan in de afgelopen 7 jaar.
  • minimaal 3 jaar werkervaring als manager, projectleider of adviseur op het gebied van strategisch en tactisch vraagstukken rondom basisregistraties, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
  • minimaal 3 jaar werkervaring als manager, projectleider of adviseur in projecten gericht op het vanuit een interbestuurlijke context of (collectief) gemeentelijke context verbeteren van de gemeentelijke geo-informatievoorziening, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
  • een actueel netwerk binnen de bij basisregistraties en geo-informatie betrokken departementen, beheerorganisaties en gemeentelijke koepelorganisaties (blijkend uit relevante projectervaringen in de afgelopen 3 jaar).
  • actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van (collectief) gemeentelijke informatievoorziening.
  • gelegenheid tot het persoonlijk opleveren van inhoudelijke documentatie omtrent basisregistraties in het geo-werkveld gedurende de afgelopen 3 jaar, waarbij documenten en referenties uit het geo-werkveld worden overlegd.
 • Je bent op woensdag 23 januari aanstaande tussen 09:00-12:00 uur beschikbaar voor een kennismakingsgesprek.

Standplaats:
Den Haag

Wij bieden:
De functie is per 1 februari 2019 beschikbaar voor 32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste april 2019, met een optie tot verlenging (telkens voor 3 maanden, maximale duur van 36 maanden). Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Ja, ik ben geïnteresseerd!
Reageer vóór 21 januari aanstaande en stuur je cv naar info@pia.nl of klik op Solliciteren. Ons referentienummer is 18674. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Dyonne de Graaf op 078-6182212.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen