Teamleider ICT (36 uur)

Je bent een teamleider met ervaring met het ontwikkelen van beleid op het gebied van digitale informatievoorziening binnen bij voorkeur een gemeentelijke organisatie.

Planner huisvesting (24 uur)

Je bent een planner huisvesting met ervaring met MS Projects en het op- / bijstellen van projectplanningen binnen bouw- / civiele projecten van bij voorkeur een overheidsorganisatie.

Informatieanalist / Businessanalist (36 uur)

Je bent een BABOK-gecertificeerde informatieanalist / businessanalist met ervaring met het analyseren en ontwerpen van digitale processen en het opstellen van een analysedocument.

Projectleider slachtofferzorg (32 uur)

Je bent een projectleider met ervaring met implementatieprojecten / implementatieprogramma’s op het gebied van slachtofferrechten en het begeleiden van de realisatie van ICT-doelstellingen.

Tactisch inkoopadviseur (32 uur)

Je bent een inkoopadviseur met ervaring met Europese aanbestedingen op het gebied van werken, leveringen en diensten binnen publieke organisaties of vergelijkbare overheidsorganisaties.

Accountmanager (32 uur)

Je bent een accountmanager met ervaring met de inrichting en uitvoering van gemeentelijke werkprocessen en de implementatie van verandertrajecten binnen gemeentelijke organisaties.