Missie en visie

De missie van PIA is om professionals te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling binnen de arbeidsmarkt, aansluitend op de levensfase waarin zij zich bevinden.


De visie van PIA is gestoeld op 4 uitgangspunten: medewerkerstevredenheid, klantgerichtheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid. De arbeidsmarkt en het arbeidsrecht veranderen in rap tempo en dat vraagt om aanpassings-
vermogen van zowel werknemer als werkgever. Een uitdagende en inspirerende werkomgeving is de basis voor een tevreden werknemer. Door jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van de markt, kan PIA zich als geen ander inleven in de problematiek van de opdrachtgever en weten we welke bijdrage nodig is om de gevraagde doel-
stellingen te behalen.


De basis van onze samenwerking is openheid en eerlijkheid. De manier waarop we met onze medewerkers en opdrachtgevers omgaan is gebaseerd op de kernwaarden aandacht, respect, vertrouwen, meedenken, oplossings-
gericht en duidelijkheid.