VEILIGHEIDSDIENSTENCENTRUM, NIPV

Via PIA werkt de manager Veiligheidsdienstencentrum bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Hier lees je meer over de opdrachtgever en de functie.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Zo draagt het NIPV bij aan een veilig en veerkrachtig Nederland.

Het NIPV zet zich in met onderzoek, onderwijs, intelligence en ondersteuning om de veiligheidsregio’s, de rijksoverheid en crisispartners onderling te verbinden en te versterken. De focus richt zich op 4 maatschappelijke thema’s:

  • Klimaatadaptatie
  • Veilige energietransitie
  • Informatiegestuurde veiligheid
  • Maatschappelijke veerkracht

Het NIPV bestaat uit 4 centra, namelijk het Veiligheidsdienstencentrum, het Centrum ondersteuning landelijke slagkracht, de Nederlandse academie voor crisisbeheersing en brandweerzorg en het Centrum voor opleiding en vorming brandweer.

Veiligheidsdienstencentrum
Het Veiligheidsdienstencentrum (VDC) biedt vooral ondersteuning en advies aan het Veiligheidsberaad en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV).

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. De voorzitters bespreken de strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst met elkaar. De belangrijkste portefeuilles van het Veiligheidsberaad zijn de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Informatievoorziening, Bevolkingszorg en Landelijke Meldkamer.

De RCDV is een overleg dat bestaat uit de strategische vertegenwoordiging van de veiligheidsregio’s (commandanten/directeuren). De RCDV benoemt de strategische thema’s waarop landelijk wordt samengewerkt; thema’s met grote financiële impact of bestuurlijke relevantie.

Manager Veiligheidsdienstencentrum
Via PIA werkt de manager VDC aan leidinggeven en veranderprocessen in een politiek- en bestuurlijk-sensitieve omgeving. Hij begeleidt de teams bij de dagelijkse ondersteuning en het dagelijks advies aan de veiligheidsregio’s, het vertalen van de behoeften van de opdrachtgever naar producten en diensten met oog voor de verschillende belangen bij de betrokken partijen.

VDC bestaat uit de teams:

  • Ondersteuning Veiligheidsberaad en Raad Commandanten Directeuren Veiligheidsregio
  • Ondersteuning bedrijfsvoering veiligheidsregio’s
  • Diensten veiligheidsregio’s

Deze teams geven advies en bieden ondersteuning aan de veiligheidsregio’s. De manager brengt deze teams naar een hoger niveau door te zorgen voor een goede samenwerking, een open en veilige werkcultuur en de mogelijkheid om ieder talent maximaal in te zetten.

Meer weten?
Ben je zelf geïnteresseerd in een functie als deze of wil je weten of wij iets voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op of bel met een van de consultants op 078-68 22 12.

PIA zet zich ook in voor het wagenparkbeheer van de Veiligheidsregio Kennemerland. Lees hier meer over dit project.

Image Description

Wij zijn PIA, een landelijk opererend project-, interim- en adviesbureau. Wij voeren uitdagende opdrachten uit bij middelgrote en grote organisaties. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers door het op interimbasis inzetten van onze medewerkers en adviseurs.