Adviesraad Sociaal Domein, gemeente Zoetermeer

Ondersteunen van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Zoetermeer.

De adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijke adviesraad, bestaande uit betrokken inwoners van Zoetermeer. De adviesraad wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en ondersteund door een secretaris. De ASD adviseert het college van Burgemeesters & Wethouders over thema’s die vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Jeugdhulp en de Participatiewet. Bijvoorbeeld onderwerpen als welzijn, aangepaste woningen, jeugdhulp en schuldverlening, maar ook thema’s met grote invloed op het Sociaal Domein, zoals wonen en veiligheid.

Hoe draagt PIA hier aan bij?
Onze medewerker zorgt er als secretaris samen met de voorzitter voor dat de leden van de adviesraad zodanig worden gefaciliteerd, dat zij het college van B&W goed kunnen adviseren. Lees hier het interview met Antoinette Roetgerink in haar rol als secretaris bij de gemeente Zoetermeer.

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in onze projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-618 22 12.

Hier vind je een van onze andere projecten in het sociaal domein: Simpel Switchen, gemeente Hardenberg.

Image Description

Wij zijn PIA, een landelijk opererend project-, interim- en adviesbureau. Wij voeren uitdagende opdrachten uit bij middelgrote en grote organisaties. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers door het op interimbasis inzetten van onze medewerkers en adviseurs.