Klimaatadaptatie, provincie Noord-Brabant

Het klimaat verandert: het wordt heter, droger, natter en de zeespiegel stijgt. Dat merken we al een aantal jaren.

Samen met gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de burgers voert het projectteam Klimaatadaptatie van de provincie Noord-Brabant allerlei activiteiten uit die zijn gericht op bewustwording en een klimaatbestendige inrichting van de provincie. Het is belangrijk in te kunnen spelen op de klimaatverandering en de negatieve gevolgen hiervan voor de leefomgeving, natuur, economie, landbouw enzovoorts. Het projectteam Klimaatadaptatie werkt vanuit het programma Water en Bodem.

Hoe draagt PIA hier aan bij?
Namens PIA geeft de projectsecretaris Klimaatadaptatie uitvoering aan verschillende administratieve en coördinerende taken van het projectteam. Zij organiseert onder andere excursies rondom klimaatonderwerpen en bijeenkomsten met waterschappen en gemeenten om bewustwording te creëren.

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in onze projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-618 22 12.

Image Description

Wij zijn PIA, een landelijk opererend project-, interim- en adviesbureau. Wij voeren uitdagende opdrachten uit bij middelgrote en grote organisaties. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers door het op interimbasis inzetten van onze medewerkers en adviseurs.