Projecten

Hieronder vind je een impressie van projecten

Image Description

WAGENPARKBEHEER, VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND

Image Description

MAAS-WAALKANAAL: ONDERHOUD SLUIZEN HEUMEN EN WEURT, RIJKSWATERSTAAT

Image Description

VEILIGHEIDSDIENSTENCENTRUM, NIPV

Image Description

CULTUURFONDS, PROVINCIE UTRECHT

Image Description

Afgeronde projecten Hieronder een impressie van onze projecten.

Image Description

Recente projecten Hieronder een impressie van onze projecten.

Image Description

Programma Slachtofferzorg, Nationale Politie

Image Description

Procesmanagement informatievoorziening, Justis

Image Description

Projectmanagement Veiligheid Voorop!, ministerie van V&J

Image Description

Recruitment, Hoogheemraadschap van Delfland

Image Description

Implementatiebegeleiding OM2020, ministerie van Veiligheid en Justitie

Image Description

Doorontwikkeling sociaal domein, gemeente Amsterdam

Image Description

Programma Wonen en Zorg, gemeente Amersfoort

Image Description

Adviseur recruitment, gemeente Katwijk

Image Description

Port development, afdeling support, Port of Rotterdam

Image Description

Herziening Rechtsbijstand, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Image Description

Unmanned Valley, gemeente Katwijk

Image Description

Ondernemerscontact COVID-19, gemeente Lelystad

Image Description

Sociaal Domein, gemeente Westland

Image Description

Huisvesting Statushouders, gemeente Rotterdam

Image Description

Project integrale veiligheid, Rijkswaterstaat

Image Description

Ambtelijk secretaris, Gemeente Utrecht

Image Description

Programma Fysieke Toegangsbeveiliging, Nationale Politie

Image Description

Teamleiding communicatie, KNAW

Image Description

Documentaire Informatie Voorziening, Nationale Politie

Image Description

Programma Gegevensbescherming, gemeente Utrecht

Image Description

Senior projectmanager ICT, Nationale Politie

Image Description

Medewerker logistiek & organisatie, gemeente Rotterdam

Image Description

Vernieuwing provinciale website, provincie Overijssel

Image Description

Adviesraad Sociaal Domein, gemeente Zoetermeer

Image Description

Klimaatadaptatie, provincie Noord-Brabant

Image Description

Arbeidsdeskundige, UWV

Image Description

Projectorganisatie Tozo & TONK, gemeente Rotterdam

Image Description

Food Chain & Innovatie, gemeente Raalte

Image Description

Data- en analysevisualisaties, Politie

Image Description

MAGPIE, HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

Image Description

SIMPEL SWITCHEN IN DE PARTICIPATIEKETEN, GEMEENTE HARDENBERG

Image Description

THEMA KOERS, GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

Image Description

LEREN EN ONTWIKKELEN, PROVINCIE UTRECHT

Image Description

ONTWIKKELING NIEUWE WEBSITE, BIJ12

Image Description

PROJECT PRIVACY, GEMEENTE ALMERE

Image Description

SOCIALE MEDIA, VNG

Image Description

PORTHOS, HAVENBEDRIJF ROTTERDAM


Wij zijn PIA, een landelijk opererend project-, interim- en adviesbureau. Wij voeren uitdagende opdrachten uit bij middelgrote en grote organisaties. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers door het op interimbasis inzetten van onze medewerkers en adviseurs.